O-kieli Oy

O-kieli Oy on asiantuntijapalveluita tarjoava suomalainen perheyritys, joka on erikoistunut käännöspalveluihin, kielikoulutuksen, konsultointiin, tulkkauksen sekä oppimateriaalin tuotantoon.

O-kieli on käsite, jolla viitataan ”vaiettuun ja kielettömään” kieleen tai salakieleen, jota jonkun kuitenkin pitäisi ymmärtää. O-kielellä voi olla erilaisia käyttötapoja ja sitä voidaan tulkita eri tavoin. Jokainen vieras kieli voi olla salakieli muiden kielten puhujille.

Joskus myös hyvä kielitaito tarvitsee tuekseen parempaa, täsmällisempää ja sujuvampaa kääntämistä ja tulkkausta. Kun omat sanat eivät riitä tai viestiä on vaikea ymmärtää, kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen. O-kieli Oy auttaa puheen ja tekstin välittämisessä ihmisten välillä, kielestä, kulttuurista ja tilanteesta toiseen.

O-kieli Oy toimii ruotsiksi nimellä O-språk Ab ja englanniksi nimellä O-language Ltd. Saksaksi yritys tunnetaan nimellä O-Sprache GmbH. Yrityksen pääkielet ovat suomi ja saksa sekä lisäkielet englanti ja ruotsi. Yhteistyöverkoston kautta löytyy myös muihin kieliin liittyvää osaamista (mm. thai-kieli).

O-kieli Oy tarjoaa palveluita yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille, jotka tarvitsevat kieleen ja kulttuuriin liittyvää asiantuntemusta. Osa toimeksiannoista tulee alihankintasopimuksina muilta käännös- ja kielitoimistoilta, esimerkiksi suurempien käännöskokonaisuuksien yhteydessä.

O-kieli Oy on Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin sekä Suomen Yrittäjien jäsen.

Ota yhteyttä!

O-kieli Oy logo